Iwona Kuźmińska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Studio Usług Lingwistycznych
Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.
Treść roty ślubowania tłumacza przysięgłego składanego zgodnie z Art.7  Ustawy z dnia 25 listopada 2004  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

Jako tłumacz przysięgły z języka angielskiego w Krakowie zaczęłam działać w 1991 roku i od tego czasu nieprzerwanie wykonuję różnorodne tłumaczenia pisemne i ustne, nie tylko na rzecz organów państwowych takich jak policja, sądy (uczestniczę w przesłuchaniach świadków), prokuratura (w 1999 byłam oficjalnym tłumaczem w Londynie przy odzyskiwaniu starodruków skradzionych z Biblioteki Jagiellońskiej), ale także na zlecenia osób prywatnych.
 
Moja  oferta  uwierzytelnionych   TŁUMACZEŃ   PISEMNYCH z języka  polskiego  na  język  angielski i odwrotnie obejmuje następujące dokumenty:
  • akty i zaświadczenia wystawiane przez urzędy stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu);
  • świadectwa szkolne (w tym świadectwa maturalne starego i nowego typu), dyplomy ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów wyższych, indeksy szkół wyższych i suplementy wydawane do dyplomów;
  • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, tytuł własności z USA), umowa kupna – sprzedaży, ubezpieczenie komunikacyjne;
  • zapytanie o karalność, świadectwo pracy, zaświadczenie bankowe, zeznania podatkowe;
  • akt notarialny nabycia nieruchomości i inne;
  • dokumenty założycielskie spółek, umowy i kontrakty handlowe, itp.
TŁUMACZENIA USTNE  to tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, asysta przy sporządzaniu aktów notarialnych i załatwianiu spraw w urzędach, tłumaczenie rozmów handlowych i negocjacji.
Oprócz TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH (PRZYSIĘGŁYCH) sporządzam także TŁUMACZENIA ZWYKŁE i wykonuję korekty tekstów.

 
 

 PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 
KRÓTKIE TERMINY
 
KONKURENCYJNE CENY
 
 


 

 
 
 
powered by prot Hosting