Iwona Kuźmińska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Studio Usług Lingwistycznych
Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.
Treść roty ślubowania tłumacza przysięgłego składanego zgodnie z Art.7  Ustawy z dnia 25 listopada 2004  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

 
 
 
Uczyć języka angielskiego zaczęłam jeszcze jako studentka anglistyki. Od 1986 pracuję na Politechnice Krakowskiej, gdzie prowadzę lektorat języka angielskiego. Jestem autorką skryptu do nauki języka specjalistycznego dla studentów Informatyki Innocent Guide to Cybercrime (2012) oraz współautorką skryptu Selected Exercises in English Grammar (1994).

Uczestniczyłam w wielu szkoleniach metodycznych w kraju (m.in. w intensywnym trzytygodniowym kursie metodycznym zorganizowanym w Krakowie przez londyński International Teacher Training Institute) i zagranicą (dwa dwutygodniowe kursy w Wielkiej Brytanii, w tym dla instruktorów nauczycieli  Teachers’  Trainer  zorganizowane przez Bell Language School).

Obecnie jako freelancer prowadzę zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Oprócz nauczania języka ogólnego (na wszystkich poziomach, dopasowanego do potrzeb i wymagań uczestnika, doskonalącego konkretne umiejętności językowe) specjalizuję się w nauczaniu języka prawniczego oraz technicznego (z dziedziny informatyki, elektroniki, elektrotechniki).

Posiadam uprawnienia egzaminatora maturalnego. W latach 2002 -2012 byłam egzaminatorem i inspektorem egzaminów TELC*.
 
Ceny ustalane indywidualnie w zależności od poziomu, liczby uczestników i czasu trwania kursu.
Wystawiam rachunki.
  • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
  • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

 
 
 

 PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 
KRÓTKIE TERMINY
 
KONKURENCYJNE CENY
 
 


 

 
 
 
powered by prot Hosting